ช้อปเปอร์ ธอทส์-นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts)

แก้ไขล่าสุด: 19 JUN 2018

 1. บทนำ
  1. Dunnhumby เคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่าเราคือใคร วิธีการที่เราเก็บรวบรวม แลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะที่อ้างอิงการระบุตัวตนของคุณ) และการใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมในชุมชนช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts)
  2. ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ https://th-shopperthoughts.com แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts) (รวมถึงแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาของเรา) และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น การจับรางวัลและการสำรวจต่างๆ
  3. หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณโดยเรา โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ในตอนท้ายของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้
 2. ลิงค์ด่วน
  1. ขอแนะนำให้คุณอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าคุณทราบข้อมูลทั้งหมด อย่างไรก็ดี หากคุณต้องการเข้าถึงเฉพาะบางส่วนของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถคลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างเพื่อข้ามไปยังส่วนนั้นทันที
 3. Dunnhumby ทำอะไร
  1. Dunnhumby เป็นบริษัทที่ดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลผู้บริโภค มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรและมีบริษัทต่างๆ ในกลุ่มของเราดำเนินงานอยู่ทั่วโลก ผลิตภัณฑ์และบริการของเราช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกและแบรนด์ต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงประสบการณ์ที่ผู้บริโภคได้รับและเพิ่มความภักดีของลูกค้า
  2. คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dunnhumby ได้ในส่วน “เกี่ยวกับเรา” ในเว็บไซต์ของเราที่ https://www.dunnhumby.com/about-us.
 4. ช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts) คืออะไร
  1. ช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts) คือ ชุมชนที่ผู้บริโภคเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเกี่ยวกับการช้อปปิ้งผ่านเว็บไซต์ กระดานอภิปราย การจับรางวัลและการสำรวจต่างๆ ของเรา ซึ่งช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกและแบรนด์ต่างๆ นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงประสบการณ์การช้อปปิ้งให้ดีขึ้น ลูกค้าของเราไม่สามารถดูการตอบกลับของคุณเป็นรายบุคคลได้เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากคุณ และดูได้เฉพาะรายงานแบบรวมกลุ่มนักช้อปเท่านั้น ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโดยได้รับ “คะแนนสะสม” จากช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts) และผลตอบแทนอื่นๆ
 5. เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดและเพราะเหตุใด
  1. หากคุณเข้าร่วมในชุมชนช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts) เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณ:

   ข้อมูลที่คุณให้โดยสมัครใจในการเข้าร่วมในชุมชนช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts)

  2. แบ่งประเภทข้อมูลได้ดังนี้:
   (a)
   รายละเอียดติดต่อ – ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ อีเมลแอดเดรส ชื่อผู้ใช้ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ;
   (b)
   รายละเอียดข้อมูลเชิงประชากร – อายุ เพศ วันเกิด ภาพถ่าย ศาสนา รายได้ครัวเรือน สมาชิกในครอบครัว (เช่น จำนวนและเพศของบุตร ถ้ามี);
   (c)
   รายละเอียดการสำรวจ – ผลการสำรวจออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เช่น บุคลิกภาพ ค่านิยม ทัศนคติ ความสนใจ และสุขภาพและไลฟ์สไตล์ (เช่น อาหารและการออกกำลังกายที่ชอบ);
   (d)
   รายละเอียดลักษณะจิตวิทยา – ผลลัพธ์ของคำถามว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความหรือพฤติกรรมค่านิยมบางอย่าง (เช่น อาหารเพื่อสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของฉัน); และ
   (e)
   หมายเลขคลับการ์ด Tesco และรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อที่เชื่อมโยงกับบัญชีคลับการ์ด Tesco
   1. เราอาจถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในบางครั้งคราว หากเราถามคำถามดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบในเวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ และขอการยินยอมจากคุณเพื่อให้เราดำเนินการกับข้อมูลนั้น โปรดอย่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณหากเราไม่ขอข้อมูลนี้จากคุณ
   2. ในมาเลเซีย เราขอให้คุณระบุเชื้อชาติและภาษาของคุณด้วยทั้งนี้โดยความสมัครใจ โปรดอย่าให้ข้อมูลนี้หากเราไม่ขอข้อมูลนี้จากคุณ

    ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

  3. เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคุณโดยอัตโนมัติผ่านการใช้คุ้กกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกัน

   ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

  4. เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการจัดหาลิงค์โดยตรงไปยัง Facebook, Instagram และ Twitter (และแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ ที่เราอาจเพิ่มภายหลัง) ให้คุณผ่านชุมชนช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts) เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้ผ่านเว็บไซต์ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันและภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในส่วน “วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ” ข้างต้น จำไว้ว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณอาจกำหนดข้อมูลที่เราสามารถเก็บรวบรวมได้ หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณในบริบทของแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์ใดๆ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งดูได้ด้านล่างนี้:
  5. เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณต่อไปนี้จากแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์: ชื่อ ID ผู้ใช้ อีเมลแอดเดรส เพศ วันเกิด เมืองปัจจุบัน ภาพโปรไฟล์ URL “สิ่งที่คุณชอบ” และเนื้อหาใดๆ ที่คุณโพสต์ผ่านแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์

   ข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม

  6. เราอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม รวมถึงฐานข้อมูลสาธารณะและที่เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นครั้งคราว ก่อนได้รับข้อมูลนี้ เราจะตรวจสอบว่าบุคคลที่สามเหล่านี้ได้รับการยินยอมจากคุณหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรา ตัวอย่างประเภทข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม ได้แก่:
   (a)
   ข้อมูลภูมิภาคและข้อมูลเชิงประชากรของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภูมิภาคของคุณและชนชั้นทางสังคมของคุณ จากการวิเคราะห์การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ครัวเรือน ระดับการศึกษาสูงสุด และผู้มีรายได้หลักในครัวเรือนของคุณ) จากคลับการ์ด Tesco
   (b)
   นิสัยการช้อปปิ้ง กิจกรรมผู้ใช้ออนไลน์ ความชอบและข้อมูลเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคุณ เช่น งานอดิเรกและความสนใจของคุณ และข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ เช่น เนื้อหา บล็อกและโพสต์ที่สร้างโดยผู้ใช้ เราได้รับข้อมูลนี้จากลูกค้าของเราที่เราจัดการสำรวจในนามของ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Tesco ธุรกิจค้าปลีก ลูกค้ากลุ่มสื่อ ลูกค้ากลุ่มสินค้าอุปโภค-บริโภค)
 6. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณและข้อกำหนดทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว
  1. เราใช้ข้อมูลที่คุณให้เราโดยสมัครใจ:
   (a)
   เพื่อลงทะเบียนคุณเป็นผู้เข้าร่วมในชุมชนช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts) และเลือกคุณเข้าร่วมการสำรวจที่คุณมีแนวโน้มที่จะชื่นชอบ;
   (b)
   เพื่อส่งผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างให้กับคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสำรวจของช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts) หรือช่วยให้ลูกค้าของเราดำเนินการดังกล่าว;
   (c)
   เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการสำรวจของช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts);
   (d)
   เพื่อตอบกลับการสอบถามหรือความเห็นของคุณ;
   (e)
   เพื่อทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณอาจสนใจได้ดีขึ้น และ
   (f)
   เพื่อจัดกิจกรรมการจับรางวัลหรือจัดรายการส่งเสริมการขาย
  2. เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าได้แลกเปลี่ยนและโปรโมทช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts) บนสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ twitter
  3. เราใช้ข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอกเหล่านี้เพื่อรักษาและปรับปรุงความถูกต้องของบันทึกข้อมูลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับคุณและปรับปรุงประสบการณ์ที่คุณได้รับในการเข้าร่วมในชุมชนช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts)
  4. หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณโดยเรา โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่าง ติดต่อเรา.
 7. Dunnhumby แลกเปลี่ยนข้อมูลของฉันกับใคร
  1. เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณ:
   (a)
   กับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มของเรา เช่น เรามีระบบการจัดการการเข้าถึงข้อมูลทั่วโลกที่ดำเนินการโดยสหราชอาณาจักร และเรามีทีมการจัดการและทีมสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลทั่วโลก
   (b)
   กับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ที่ช่วยเราในการจัดหาช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts) เช่น บริการโฮสต์ติ้ง บริการที่ทำให้สามารถใช้คุณสมบัติหรือฟังก์ชั่นบางอย่างได้ รวมถึงการติดตามผู้ใช้หรือการจัดหาบริการเสริม เช่น การสนับสนุนและการบำรุงรักษา เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย หรือบริการสนับสนุน Helpdesk ให้กับพนักงานและลูกค้าของเรา ผู้ให้บริการบุคคลที่สามหลักที่เราใช้สำหรับช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts) มีดังนี้:
   (c)
   กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ หน่วยงานราชการ ศาลหรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เราเชื่อว่าเราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล (i) เนื่องจากกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ (ii) เพื่อใช้ กำหนดหรือปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายของเรา หรือ (iii) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณหรือของบุคคลอื่น
   (d)
   กับผู้ซื้อในอนาคต (และตัวแทนและที่ปรึกษาของพวกเขา) ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอซื้อ การเสนอซื้อหรือควบรวมส่วนใดๆ ของธุรกิจของเรา โดยเราจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่าพวกเขาต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น
   (e)
   กับบุคคลอื่นที่คุณยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
 8. Dunnhumby เก็บข้อมูลของฉันอย่างปลอดภัยอย่างไร
  1. เราใช้มาตรการด้านเทคนิคและมาตรการด้านองค์กรที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและดำเนินการเกี่ยวกับคุณ มาตรการต่างๆ ที่เราใช้ออกแบบมาให้มีระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในการดำเนินการกับข้อมูลของคุณ มาตรการที่เฉพาะเจาะจงที่เราใช้ ได้แก่ การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะพนักงานที่จำเป็นต้องทราบข้อมูล และการส่งข้อมูลแบบรวมไปยังบุคคลที่สาม นอกจากนี้ เรายังเข้ารหัสชื่อผู้ใช้และอีเมลแอดเดรสของคุณระหว่างการส่งข้อมูลด้วย
 9. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
  1. เซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดี บริษัทต่างๆ ในกลุ่มของเราและผู้ให้บริการบุคคลที่สามและคู่ค้าธุรกิจของเราดำเนินงานอยู่ทั่วโลก
  2. ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังและดำเนินการในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศที่คุณพำนักอาศัย ประเทศเหล่านี้อาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวแตกต่างไปจากกฎหมายในประเทศของคุณ และในบางกรณีอาจไม่สามารถปกป้องข้อมูลได้
  3. อย่างไรก็ดี เราใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลของคุณได้รับการป้องกันตลอดเวลาโดยสอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งประกอบด้วยการใช้ข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission’s Standard Contractual Clauses) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างบริษัทต่างๆ ในกลุ่มของเรา ซึ่งกำหนดให้ทุกบริษัทในกลุ่มของเราปกป้องข้อมูลที่พวกเขาดำเนินการจาก EEA โดยสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรป
  4. คุณสามารถขอดูข้อสัญญามาตรฐานของเราได้ เราใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมที่คล้ายกันกับผู้ให้บริการและคู่ค้าธุรกิจบุคคลที่สาม โดยคุณสามารถขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
 10. การเก็บรักษาข้อมูล
  1. โดยทั่วไปเราจะเก็บข้อมูลคำตอบในการสำรวจที่เก็บรวบรวมได้ไว้เป็นระยะเวลาสูงสุด 10 ปีเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด
  2. ข้อมูลคำตอบในการสำรวจทั้งหมดที่นานเกินกว่า 10 ปีจะถูกลบทิ้ง
  3. ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของผู้เข้าร่วมจะถูกลบภายใน 12 เดือนนับจากได้รับการร้องขอให้ลบข้อมูล
  4. ข้อมูลคำตอบในการสำรวจทั้งหมดของผู้เข้าร่วมจะถูกลบภายใน 12 เดือนนับจากได้รับการร้องขอให้ลบข้อมูล
  5. ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของผู้เข้าร่วมจะถูกลบภายใน 12 เดือนนับจากออกจากกลุ่มผู้เข้าร่วม ข้อมูลคำตอบในการสำรวจจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลา 10 ปีและถูกลบทิ้งหลังจากนั้น อย่างไรก็ดี เราอาจเก็บข้อมูลของคุณไว้นานกว่าที่กำหนดหากมีความจำเป็นทางธุรกิจที่ต่อเนื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว (เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีหรือบัญชีตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของลูกค้าของเรา เพื่อจัดการการคัดเลือกผู้บริโภค และเพื่อจัดการวิธีการติดต่อกับลูกค้าที่ไม่ต้องการเข้าร่วมอีกต่อไป) เมื่อเราไม่มีความจำเป็นทางธุรกิจที่ต่อเนื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินการกับข้อมูลของคุณ เราจะลบทิ้งหรือไม่เปิดเผยตัวตนของข้อมูลหรือหากไม่สามารถทำได้ (เช่น เนื่องจากข้อมูลของคุณถูกจัดเก็บในที่เก็บสำรองข้อมูล) เราจะจัดเก็บข้อมูลและแยกข้อมูลของคุณออกจากการดำเนินการเพิ่มเติมจนกว่าจะสามารถลบทิ้งได้
 11. สิทธิ์การคุ้มครองข้อมูลและสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ
  1. คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:
   (a)
   หากคุณต้องการเข้าถึง แก้ไข ปรับปรุงหรือร้องขอให้ลบข้อมูลของคุณ คุณสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราตามรายละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่าง ติดต่อเรา หากไม่ว่าด้วยเหตุผลใด คุณไม่ต้องการเข้าร่วมกับช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts) อีกต่อไป และต้องการลบบัญชีของคุณที่มีกับเรา โปรดแจ้งให้เราทราบตามรายละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่าง ติดต่อเรา เพื่อที่เราจะดำเนินการลบข้อมูลบัญชีของคุณ โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้ไม่รวมถึงการลบข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณที่คุณให้ไว้ในคำตอบในการสำรวจ
   (b)
   นอกจากนี้ คุณสามารถคัดค้านการดำเนินการกับข้อมูลของคุณ ขอให้เราจำกัดการดำเนินการกับข้อมูลของคุณหรือร้องขอให้ส่งข้อมูลของคุณ ขอย้ำว่าคุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้โดยติดต่อเราตามรายละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่าง ติดต่อเรา.
   (c)
   คุณมีสิทธิ์ไม่รับการสื่อสารทางการตลาดที่เราส่งให้คุณได้ตลอดเวลา คุณสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้โดยคลิกที่ลิงก์ “ไม่รับข่าวสาร” ในอีเมลการตลาดที่เราส่งถึงคุณ
   (d)
   ในทำนองเดียวกัน หากเราเก็บรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลของคุณภายใต้การยินยอมของคุณ คุณสามารถถอนการยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา การถอนการยินยอมของคุณไม่มีผลต่อการดำเนินการใดๆ ของเราที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนการถอนการยินยอมของคุณ หรือไม่มีผลต่อการดำเนินการกับข้อมูลของคุณภายใต้การดำเนินการตามกฎหมายที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากคุณ
   (e)
   คุณมีสิทธิ์ร้องเรียนหน่วยงานด้านข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยเรา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยงานในท้องถิ่นของคุณ (รายละเอียดติดต่อหน่วยงานต่างๆ ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์และประเทศนอกยุโรปบางประเทศ (รวมถึงสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) สามารถดูได้ ที่นี่ .)
  2. เราตอบกลับการร้องขอทั้งหมดที่เราได้รับจากผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์โดยสอดคล้องตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
 12. การแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้
  1. เราอาจแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ด้านเทคนิคหรือการพัฒนาธุรกิจ เมื่อเราแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการแจ้งให้คุณทราบโดยสอดคล้องกับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เราดำเนินการ เราจะขอการยินยอมของคุณในการเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เป็นสาระสำคัญ หากและเมื่อเป็นข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้
  2. คุณสามารถดูการแก้ไขล่าสุดของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ได้โดยคลิกที่วันที่ “แก้ไขล่าสุด” ที่ด้านบนของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้
 13. ติดต่อเรา
  1. หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลตามรายละเอียดต่อไปนี้: individualrights@dunnhumby.com เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลของคุณคือ Dunnhumby (Thailand) Limited
  2. หากคุณมาจากบางภูมิภาค เช่น ยุโรป คุณมีสิทธิ์ยื่นข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ (DPA) ด้วย คุณสามารถค้นหารายชื่อ DPAs ในยุโรปได้ที่นี่: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

กลับไปด้านบน