ช้อปเปอร์ ธอทส์-นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts)

แก้ไขล่าสุด: 23 Oct 2020

 1. ลิงก์ด่วน
  1. เราขอแนะนําให้คุณอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดเพื่อรับรองว่าคุณได้รับแจ้งข้อมูลอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเข้าถึงเฉพาะบางส่วนของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถคลิกที่ลิงก์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างเพื่อข้ามไปยังส่วนดังกล่าว
 2. ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เกี่ยวกับอะไร
  1. บริษัท dunnhumby Limited (อ้างอิงถึงในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวว่า “เรา” “ของเรา” หรือ “ทางเรา”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงตัวตนของเรา วิธีการที่เราเก็บรวบรวม แบ่งปัน และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ (ซึ่งอ้างอิงถึงในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในฐานะ “ข้อมูล”) ในฐานะสมาชิกของช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts) และวิธีที่คุณสามารถใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมในชุมชนช้อปเปอร์ ธอทส์ของคุณ
  2. 2.2 ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ของเราที่ https://shopperthoughts.my/ (“ช้อปเปอร์ ธอทส์”).
  3. 2.3 หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ที่ส่วนที่ 14 ของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ (“ติดต่อเรา”).
 3. dunnhumby ทำอะไร
  1. dunnhumby เป็นบริษัทด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับผู้บริโภค ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหราชอาณาจักร แต่มีกลุ่มบริษัทอยู่ทั่วโลก ผลิตภัณฑ์และบริการของเราช่วยให้ผู้ค้าปลีกและแบรนด์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้บริโภคและสร้างความภักดี
  2. คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ dunnhumby ได้ในส่วน “เกี่ยวกับเรา” ในเว็บไซต์ของเราที่ https://www.dunnhumby.com/about-us.
 4. ช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts) คืออะไร
  1. ช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts) เป็นชุมชนสำหรับผู้บริโภคที่จะแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ดสนทนา การจับรางวัล และการสำรวจความคิดเห็นของเรา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้าปลีกและแบรนด์พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าสำหรับลูกค้าของตน สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมโดยการรับคะแนน “แต้มช้อปเปอร์ ธอทส์” ที่สามารถใช้แลกเป็นแต้มและบัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าของร้านค้าปลีกไฮสตรีทและร้านค้าออนไลน์ได้ (เช่น แต้ม Tesco Clubcard และบัตรกำนัล Amazon.
 5. เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง
  1. หากคุณเป็นสมาชิกของช้อปเปอร์ ธอทส์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้:

   ข้อมูลที่คุณมอบให้โดยสมัครใจ

  2. ข้อมูลที่ให้โดยสมัครใจคือข้อมูลที่คุณให้เมื่อคุณลงทะเบียนในฐานะสมาชิกของช้อปเปอร์ ธอทส์ และผ่านการใช้ช้อปเปอร์ ธอทส์ของคุณ ข้อมูลนี้รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
   (a)
   ข้อมูลการสำรวจความคิดเห็น – คําตอบและผลลัพธ์ของแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ของเราซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคลิกภาพ ค่านิยม ทัศนคติ ความสนใจ และสุขภาพและวิถีชีวิต ข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นจะรวมถึง ตัวอย่างเช่น ความต้องการเกี่ยวกับอาหารและการออกกำลังกายของคุณ ความชอบเกี่ยวกับการบริโภคสื่อของคุณ ทัศนคติของคุณในเรื่องความยั่งยืน การตอบคําถามของคุณว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความหรือพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณค่าบางอย่าง (เช่น อาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉัน)
   (b)
   ข้อมูลสมาชิก – ข้อมูลที่ประกอบด้วย:
   (i) รายละเอียดการติดต่อ – ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
   (ii) รายละเอียดข้อมูลเชิงประชากร – อายุ เพศ วันเกิด ภาพถ่าย ภูมิภาค รายได้ครัวเรือน สมาชิกในครอบครัว (เช่น จำนวนและเพศของบุตร ถ้ามี)
   (c)
   ข้อมูล Tesco Clubcard – หมายเลขคลับการ์ดและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อที่เชื่อมโยงกับบัญชี Tesco Clubcard
   (d)
   ข้อมูลการมีส่วนร่วม - แนวความคิด ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นที่คุณโพสต์บนช้อปเปอร์ ธอทส์ (“การมีส่วนร่วม”)
   (e)
   วิดีโอหรือรูปภาพที่คุณอัปโหลดไปยังช้อปเปอร์ ธอทส์ (เช่น ในการตอบคําถามในแบบสำรวจหรือเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วม) หรือที่ถ่ายตัวคุณโดยคุณได้ให้ความยินยอมเมื่อคุณเข้าร่วมการประชุมกลุ่มอภิปรายประเด็นเฉพาะ
   (f)
   ในบางครั้ง เราอาจถามคําถามเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ หากเราทำเช่นนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบ ณ เวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้และขอให้คุณให้ความยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าว หากเราไม่ขอข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณจากคุณ โปรดแน่ใจว่าคุณไม่ได้ให้ข้อมูลนั้น หากคุณให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือข้อมูลหมวดหมู่พิเศษอื่น ๆ ของคุณ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อทางการเมืองของคุณ เราจะถือว่าการที่คุณให้ข้อมูลดังกล่าวโดยสมัครใจเป็นความยินยอมให้เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้
   (g)
   เมื่อคุณได้ให้ข้อมูลที่อาจถูกนําไปใช้เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลหมวดหมู่พิเศษอื่น ๆ ของคุณ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อทางการเมืองของคุณ เราไม่ได้ตั้งใจจะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพหรือข้อมูลหมวดหมู่พิเศษอื่น ๆ และเราจะไม่ทำเช่นนั้น และ
   (h)
   ในมาเลเซีย เรายังขอให้คุณระบุเชื้อชาติและภาษาของคุณตามความสมัครใจเท่านั้น โปรดอย่าให้ข้อมูลเชื้อชาติและภาษา หากเราไม่ได้ร้องขอ


   ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

  3. เมื่อคุณใช้ช้อปเปอร์ ธอทส์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งอาจเป็นเดสก์ท็อป แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ ในบางประเทศ รวมถึงประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป ข้อมูลนี้อาจได้รับการควบคุมภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ของคุณอาจรวมถึง:
   (a)
   ที่อยู่ IP ของคุณและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขวาง (เช่น ประเทศหรือตำแหน่งที่ตั้งระดับเมือง)
   (b)
   ประเภทของอุปกรณ์
   (c)
   หมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน
   (d)
   ประเภทเบราว์เซอร์
   (e)
   ระบบปฏิบัติการและข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ และ
   (f)
   ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่อุปกรณ์ของคุณโต้ตอบกับช้อปเปอร์ ธอทส์ ซึ่งรวมถึงหน้าที่เข้าถึงและลิงก์ที่คลิก ตลอดจนรายละเอียดวิธีที่คุณเข้าช้อปเปอร์ ธอทส์ (Shopper Thoughts)


   ข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม

  4. บางครั้งเราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม รวมถึงลูกค้าของเรา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ Tesco ผู้ค้าปลีก ลูกค้าสื่อ และลูกค้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายเร็ว) ฐานข้อมูลสาธารณะ และผู้รวบรวมข้อมูล ก่อนที่จะได้รับข้อมูลนี้ เราจะตรวจสอบก่อนว่าบุคคลที่สามเหล่านี้ได้รับความยินยอมจากคุณหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลของคุณแก่เราหรือไม่ ตัวอย่างของประเภทของข้อมูลที่เราอาจได้รับจากบุคคลที่สาม ได้แก่:
   (a)
   ข้อมูลภูมิภาคและข้อมูลเชิงประชากรของคุณ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภูมิภาคและรายได้ของคุณ จากการวิเคราะห์การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ครัวเรือน ระดับการศึกษา และผู้มีรายได้หลักในครัวเรือนของคุณ) จาก Tesco Clubcard
   (b)
   ข้อมูลการเลือกซื้อสินค้า กิจกรรมผู้ใช้ออนไลน์ ความชอบ และข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคุณ (เช่น งานอดิเรกและความสนใจของคุณ) และ
   (c)
   ข้อมูลที่เปิดเผยได้โดยทั่วไป อาทิ เนื้อหาที่ผู้ใช้เป็นผู้ทำขึ้น บล็อก หรือการลงความเห็น
 6. วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณและพื้นฐานทางกฎหมายของเรา
  1. เราประมวลผลข้อมูลที่คุณมอบให้โดยสมัครใจ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการสำรวจความคิดเห็น) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมหรือได้รับจากบุคคลที่สาม (เช่น ข้อมูลการซื้อสินค้า) เพื่อสร้าง “ข้อมูลข้อมูลเชิงลึก” สำหรับลูกค้าผู้ค้าปลีกหรือลูกค้าแบรนด์ของเรา เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและสร้างความภักดีในหมู่ลูกค้าของพวกเขา การประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์นี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการบรรลุผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้บริการข้อมูลเชิงลึกแก่ลูกค้าของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจับคู่ข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นกับข้อมูลการซื้อของคุณ (เช่น พฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านค้าของ Tesco และ Tesco ออนไลน์) เพื่อเรียนรู้หรือคาดการณ์พฤติกรรม นิสัย หรือความชอบของคุณในฐานะผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของเรา (ตัวอย่างเช่น เราใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้บริโภคประเภทใดที่มีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง หรือมีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์และผู้บริโภครายอื่นหรือไม่) เราได้อธิบายเมื่อเราแบ่งปันข้อมูล รวมถึงข้อมูลเชิงลึกกับลูกค้าที่ส่วนที่ 7 ของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลข้อมูลเชิงลึกกับลูกค้าของเราในรูปแบบรวม ไม่ระบุชื่อ โดยใช้นามแฝง หรือที่อาจระบุตัวตนได้ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่ส่วนที่ 8 ของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้
  2. เราประมวลผลข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราโดยสมัครใจเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ ช้อปเปอร์ ธอทส์ได้:
   (a)
   เพื่อลงทะเบียนคุณเป็นผู้เข้าร่วมในชุมชนช้อปเปอร์ ธอทส์ และเลือกคุณเข้าร่วมการสำรวจที่คุณมีแนวโน้มที่จะชื่นชอบ
   (b)
   เพื่อตอบคําถามหรือความคิดเห็นของคุณ และให้การสนับสนุนชุมชนช้อปเปอร์ ธอทส์
   (c)
   เพื่ออํานวยความสะดวกในการแลกแต้มช้อปเปอร์ ธอทส์ของคุณ และการมอบรางวัลและสิ่งจูงใจที่ตามมา
   (d)
   เพื่อปรับแต่งประสบการณ์การใช้ช้อปเปอร์ ธอทส์ของคุณให้มีรูปแบบเฉพาะตัว (เช่น รูปโปรไฟล์)
  3. นอกจากนี้ เรายังประมวลผลข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยสมัครใจเพื่อทำสิ่งที่ระบุไว้ด้านล่าง ซึ่งจำเป็นต่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราที่จะทำให้ประสบการณ์การใช้งานช้อปเปอร์ ธอทส์ของคุณเป็นมิตรต่อผู้ใช้ เพื่อพัฒนาธุรกิจของเรา และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ช้อปเปอร์ ธอทส์:

   (a)
   เข้าใจได้ดีขึ้นว่าสินค้าหรือบริการใดซึ่งอาจเป็นที่สนใจของคุณ
   (b)
   เพื่อส่งผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างให้กับคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสำรวจของช้อปเปอร์ ธอทส์ หรือช่วยให้ลูกค้าของเราดำเนินการดังกล่าว
   (c)
   วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการสำรวจความคิดเห็นในช้อปเปอร์ ธอทส์ และ
   (d)
   ทดสอบและปรับปรุงคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกระบวนการที่เราใช้ในธุรกิจกลุ่ม dunnhumby อื่น ๆ และสิ่งที่เราใช้งานในระหว่างการให้บริการข้อมูลเชิงลึกแก่ลูกค้าของเรา ยกตัวอย่างเช่น กับกลุ่มบุคคลตามลักษณะทั่วไปของพวกเขา (บางครั้งเรียกว่า “การแบ่งส่วน” กลุ่มคน) และคาดการณ์พฤติกรรมการจับจ่ายซื้อของของผู้คน
  4. เราประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับคุณ (ยกเว้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์แบบละเอียด) เพื่อ:

   (a)
   ให้บริการช้อปเปอร์ ธอทส์ทางเทคนิคแก่คุณ การประมวลผลข้อมูลนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราในการดำเนินการตามสัญญาของเรากับคุณ นอกจากนี้ ยังอาจจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายบางอย่าง เช่น การตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลของคุณในระบบของเรา
   (b)
   เข้าใจวิธีการใช้ช้อปเปอร์ ธอทส์ได้ดียิ่งขึ้น
   (c)
   เข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับช้อปเปอร์ ธอทส์ที่คุณสนใจได้ดีขึ้น (เช่น ประเภทของกิจกรรมช้อปเปอร์ ธอทส์ที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยมากที่สุด สิ่งจูงใจที่คุณต้องการ) และ
   (d)
   เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายในของเรา และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความเกี่ยวข้องของช้อปเปอร์ ธอทส์ต่อคุณ
   เราประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในย่อหน้า (ข) ถึง (ง) ข้างต้น เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการปรับปรุงแพลตฟอร์ม แบบสำรวจความคิดเห็น และบริการช้อปเปอร์ ธอทส์ที่เกี่ยวข้องของเราต่อลูกค้าของเรา และเพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปเปอร์ ธอทส์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น การสำรวจความคิดเห็นของเรา) ที่เกี่ยวข้องกับคุณ

  5. เราใช้ข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สามเหล่านี้ (ดูส่วนที่ 5.4 ข้างต้น) เพื่อรักษาและปรับปรุงความถูกต้องของบันทึกข้อมูลที่เราถือครองเกี่ยวกับคุณและปรับปรุงประสบการณ์ที่คุณได้รับในการเข้าร่วมในชุมชนช้อปเปอร์ ธอทส์
  6. เราจะประมวลผลข้อมูลหมวดหมู่พิเศษ (เช่น ข้อมูลสุขภาพตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 5.2(ฉ)) ด้วยความยินยอมของคุณเท่านั้น
  7. เราอาจส่งการสื่อสารทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ dunnhumby ทางอีเมล คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับอีเมลการตลาดจากเราได้ทุกเมื่อ โปรดดูส่วนที่ 12.1(ค)
  8. เราอาจแสดงโฆษณาที่ไม่ได้กำหนดเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ dunnhumby ที่เกี่ยวข้องให้กับคุณภายในช้อปเปอร์ ธอทส์
  9. หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐานทางกฎหมายในการที่เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่าง
 7. dunnhumby จะแบ่งปันข้อมูลของฉันกับผู้ใด
  1. เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อ:
   (a)
   กลุ่มบริษัทต่าง ๆ ของเรา
   (b)
   ลูกค้าของเรา (ตัวอย่างเช่น Tesco) เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 8 ด้านล่าง และเพื่อให้สามารถแลกแต้มช้อปเปอร์ ธอทส์ของคุณได้
   (c)
   พันธมิตรด้านการวิจัยทางวิชาการของเรา (เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ) ที่เราทำงานด้วยเพื่อปรับปรุงระเบียบวิธีการวิจัยของเรา (เช่น คําถามในแบบสำรวจความคิดเห็นของเรา) และพัฒนาโซลูชันข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ สำหรับลูกค้าของเรา
   (d)
   ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ช่วยเราในการให้บริการช้อปเปอร์ ธอทส์ ยกตัวอย่างเช่น โดยการโฮสต์เว็บไซต์และแอปของเรา การเปิดใช้งานฟีเจอร์หรือฟังก์ชันการทำงานบางอย่าง รวมถึงการติดตามผู้ใช้ หรือการให้บริการช่วยเหลือ เช่น การสนับสนุนและการบำรุงรักษาเว็บไซต์และแอป การอํานวยความสะดวกรางวัลสำหรับสมาชิก เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย และการสนับสนุนช่วยเหลือแก่สมาชิกของเรา ผู้ให้บริการบุคคลที่สามหลักที่เราใช้สำหรับช้อปเปอร์ ธอทส์ ได้แก่:
   (e)
   หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ ศาล หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นเพื่อ:
   (f)
   ผู้ซื้อในอนาคต (และตัวแทนและที่ปรึกษาของพวกเขา) ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอซื้อ การเสนอซื้อหรือควบรวมส่วนใด ๆ ของธุรกิจของเรา โดยเราจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่าพวกเขาต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น และ
   (g)
   บุคคลอื่นใดที่คุณยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
 8. dunnhumby จะแบ่งปันข้อมูลของฉันอย่างไร
  1. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ไม่รวมรูปถ่ายและวิดีโอ) ดังต่อไปนี้:
   (a)
   ในรูปแบบรวม: เราแบ่งปันการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณพร้อมกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากสมาชิกคนอื่น ๆ และนำข้อมูลระบุตัวตนใด ๆ ออก ตัวอย่างของข้อมูลการสำรวจรวมคือ ‘18% ของลูกค้าที่บอกว่าพวกเขาชอบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีอายุ 25-34 ปี’
   (b)
   ในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อ: เราแบ่งปันความคิดเห็นของคุณที่ให้ไว้ในคําถามแบบสำรวจความคิดเห็นในกล่องข้อความแบบเปิดหรือในการมีส่วนร่วมในช้อปเปอร์ ธอทส์ แต่เราได้นำสิ่งระบุตัวตนส่วนบุคคลใด ๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณได้ออก ตัวอย่างของความคิดเห็นที่ไม่ระบุชื่อคือ ‘ฉันต้องการผลิตภัณฑ์ ข แต่คิดว่าผลิตภัณฑ์ ก คุ้มค่ากับเงินมากกว่า’
   (c)
   (c) ในรูปแบบนามแฝง: บางครั้งเราจะแบ่งปันข้อมูลที่คุณให้ที่เชื่อมโยงกับ ID ที่ช่วยให้ลูกค้าของเราทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจของตนเองที่เราเก็บรวบรวมจากสมาชิกหลายคน หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลรวมที่เรามอบให้ เมื่อเราดำเนินการดังกล่าว เราจะนำข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลใด ๆ ออก (เช่น สถานที่ อายุ หรือข้อมูลอื่นใด) ซึ่งอาจใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณได้ ผู้รับจะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณโดยใช้ข้อมูลนี้ได้ ตัวอย่างของข้อมูลนามแฝงคือ:
   ID แบบนามแฝง Q1 Q2 Q3 Q4
   9876543210 1 1 Aldi 3
   ตัวอย่างด้านบนแสดงตัวเลือกคําตอบที่คุณเลือกสำหรับคําถามในแบบสำรวจความคิดเห็น ‘Aldi’ เป็นตัวอย่างของข้อความที่ป้อนสำหรับคําถามที่เป็นข้อความเปิด
   (d)
   ในรูปแบบที่สามารถระบุตัวตนได้:
   (i)
   บางครั้งเราแบ่งปันข้อมูลการสำรวจของคุณกับลูกค้าและบริษัทแม่ของเราซึ่งได้แก่ Tesco ในระดับบุคคลที่มี ID แบบนามแฝง (เช่น ใน (ค) ข้างต้น) อย่างไรก็ตาม Tesco สามารถใช้ ID แบบนามแฝงที่ Tesco ใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณในฐานข้อมูล Clubcard ของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาสามารถจับคู่ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่าน ช้อปเปอร์ ธอทส์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของคุณในร้านค้าของ Tesco และ Tesco ออนไลน์
   (ii)
   Research Bods, Borderless Access และ Insight Labs จะโฮสต์ช้อปเปอร์ ธอทส์ในอาณาเขตที่เกี่ยวข้อง (ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 7.1(ง)) ข้างต้นและรับข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ ดังนั้น ผู้ให้บริการเหล่านี้จะสามารถระบุตัวคุณได้
  2. เราแบ่งปันรูปถ่ายและวิดีโอของคุณดังต่อไปนี้:
   (a)
   เราแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอที่คุณได้อัปโหลดโดยสมัครใจไปยังช้อปเปอร์ ธอทส์กับบุคคลที่ระบุไว้ในส่วนที่ 7 ในรูปแบบที่มีให้ คุณ (และบุคคลอื่นใดที่ปรากฏในภาพยนตร์) จะสามารถระบุตัวตนของคุณได้ เราแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอเหล่านี้ตามความจำเป็นเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้บริการข้อมูลเชิงลึกแก่ลูกค้าของเรา
   (b)
   หากคุณได้ให้ความยินยอม เราจะแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอที่เราถ่ายให้คุณเมื่อคุณเข้าร่วมการประชุมกลุ่มอภิปรายประเด็นเฉพาะกับบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 7
 9. dunnhumby จะเก็บรักษาข้อมูลของฉันให้ปลอดภัยได้อย่างไร
  1. เราใช้มาตรการทางเทคนิคและทางองค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลเกี่ยวกับคุณ มาตรการที่เราใช้ได้รับการออกแบบเพื่อให้มีระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในการประมวลผลข้อมูลของคุณ มาตรการเฉพาะที่เราใช้รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงสำหรับพนักงานตามความจำเป็นต้องทราบและการส่งข้อมูลรวมไปยังบุคคลที่สาม นอกจากนี้ เรายังเข้ารหัสชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมลของคุณในระหว่างการขนส่ง
 10. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
  1. เซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มของเราและผู้ให้บริการบุคคลที่สามและคู่ค้าธุรกิจของเราดำเนินงานอยู่ทั่วโลก
  2. ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอน และประมวลผลในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ประเทศเหล่านี้อาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างไปจากกฎหมายในประเทศของคุณ และในบางกรณีอาจไม่คุ้มครองคุณได้
  3. อย่างไรก็ตาม เราได้ใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อกำหนดว่าข้อมูลของคุณจะยังคงได้รับการคุ้มครองตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มของเรา ซึ่งกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งหมดเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่ประมวลผลจากเขตเศรษฐกิจยุโรปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรป
  4. ข้อสัญญามาตรฐานของเราสามารถมอบให้ได้เมื่อมีการร้องขอ เราได้นําการป้องกันที่เหมาะสมที่คล้ายคลึงกันมาใช้กับผู้ให้บริการและคู่ค้าที่เป็นบุคคลที่สามของเรา และสามารถแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมได้เมื่อมีการร้องขอ
 11. การเก็บรักษาข้อมูล
  1. ตามค่าเริ่มต้น เราจะเก็บข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านช้อปเปอร์ ธอทส์ (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลคําตอบในแบบสำรวจความคิดเห็น) เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 ปีนับจากการเก็บรวบรวม
  2. ข้อมูลทั้งหมดที่มีอายุเกิน 6 ปีจะถูกลบ เว้นแต่เราได้รับคําร้องขอจากสมาชิกหรืออดีตสมาชิกให้ลบข้อมูลของตน
  3. ข้อมูลสมาชิกทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 6 ปี หลังจากที่สมาชิกออกจากชุมชนช้อปเปอร์ ธอทส์แล้ว เว้นแต่เราได้รับคําร้องขอล่วงหน้าจากสมาชิกให้ลบข้อมูลของพวกเขา
  4. ข้อมูลทั้งหมดของสมาชิกหรืออดีตสมาชิกจะถูกลบภายใน 30 วันนับจากได้รับคําร้องขอให้ลบข้อมูลของพวกเขา
  5. เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางส่วนของคุณไว้นานกว่านั้น (แม้ว่าคุณได้ส่งคําร้องขอลบไปแล้ว) หากเรามีความจำเป็นทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างต่อเนื่องหรือข้อผูกพันทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงให้กระทำการดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีหรือบัญชีตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือระงับรายชื่อสมาชิกเก่าที่ไม่ต้องการเข้าร่วมหรือได้รับการติดต่ออีกต่อไป) เมื่อเราไม่มีความจำเป็นทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะต้องประมวลผลข้อมูลของคุณ เราจะลบหรือปกปิดชื่อข้อมูล หรือหากไม่สามารถทำได้ชั่วคราว (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากข้อมูลของคุณถูกเก็บไว้ในคลังข้อมูลสำรอง) เราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้อย่างปลอดภัยและแยกออกจากการประมวลผลเพิ่มเติมจนกว่าจะสามารถลบหรือปกปิดชื่อได้ เมื่อเราไม่ระบุตัวตนของข้อมูล เช่น ข้อมูลการสำรวจความคิดเห็น เราจะยังคงใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยภายในของเรา (เช่น เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑ์การวิจัยช้อปเปอร์ ธอทส์ของเรา) และเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ (เช่น เพื่อโฆษณาแนวโน้มจากข้อมูลการสำรวจของเราผ่านช้อปเปอร์ ธอทส์)
 12. การคุ้มครองข้อมูลและสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ
  1. คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:
   (a)
   หากคุณต้องการเข้าถึง แก้ไข ปรับปรุง หรือร้องขอให้ลบข้อมูลของคุณ คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ “ติดต่อเรา” ในส่วนที่ 14 ด้านล่าง หากคุณไม่ต้องการเข้าร่วมช้อปเปอร์ ธอทส์อีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามและประสงค์ที่จะปิดบัญชีของคุณกับเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ที่ “ติดต่อเรา” ในส่วนที่ 14 ด้านล่าง เพื่อให้เราสามารถปิดบัญชีของคุณและลบข้อมูลบัญชีของคุณได้ โปรดทราบว่าการปิดบัญชีของคุณจะไม่รวมถึงการลบข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็นใด ๆ
   (b)
   นอกจากนี้ คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณ ร้องขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณ หรือร้องขอให้โอนย้ายข้อมูลของคุณ ทั้งนี้ คุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ใน “ติดต่อเรา” ในส่วนที่ 14 ด้านล่าง
   (c)
   คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่เราส่งให้คุณได้ตลอดเวลา คุณสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้โดยคลิกที่ลิงก์ “ไม่รับข่าวสาร” หรือที่เทียบเท่าในอีเมลการตลาดที่เราส่งถึงคุณ
   (d)
   ในทำนองเดียวกัน หากเราได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของคุณโดยได้รับความยินยอมจากคุณแล้ว คุณก็สามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ การเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลใด ๆ ที่เราดำเนินการก่อนการเพิกถอนของคุณ และจะไม่ส่งผลต่อการประมวลผลข้อมูลของคุณที่ดำเนินการโดยอาศัยเหตุผลการประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมายนอกเหนือจากความยินยอม และ
   (e)
   คุณมีสิทธิที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยงานในท้องถิ่นของคุณ (รายละเอียดการติดต่อสำหรับเจ้าหน้าที่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศนอกยุโรปบางประเทศ (ซึ่งรวมถึงสหรัฐฯ และแคนาดา) มีอยู่ที่นี่)
  2. เราตอบกลับการร้องขอทั้งหมดที่เราได้รับจากผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์โดยสอดคล้องตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
 13. การปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้
  1. เราอาจปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเป็นระยะ ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาด้านกฎหมาย ทางเทคนิค หรือทางธุรกิจ เมื่อเราปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้คุณทราบตามความเหมาะสมเกี่ยวกับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เราทำ
  2. คุณสามารถดูว่าเมื่อใดที่ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดที่ด้านบนของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้
 14. ติดต่อเรา
  1. หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราตามรายละเอียดต่อไปนี้: individualrights@dunnhumby.com
  2. ผู้ควบคุมข้อมูลของคุณคือ dunnhumby (Thailand) Limited หากคุณมาจากบางประเทศหรือภูมิภาคเช่นยุโรป คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ คุณสามารถดูรายชื่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของยุโรป ได้ที่นี่.

กลับไปด้านบน