ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ SHOPPER THOUGHTS


เราคือใคร และใครบ้างที่จะนำข้อกำหนดและเป้าหมายเหล่านี้ไปบังคับใช้

ยินดีต้อนรับสู่ Shopper Thoughts!

Shopper Thoughts เป็นบริษัทที่ดำเนินการโดย dunnhumby (Thailand) Limited (dunnhumby เรา หรือ ของเรา) dunnhumby เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ดังนั้นเมื่อเราพูดว่า “กลุ่ม” นั้นคือเราหมายถึง บริษัทแม่ของเรา dunnhumby Limited บริษัทสาขาและกิจการที่อยู่ภายใต้การดูแลของสาขา ตลอดจนบริษัทร่วมค้า (joint venture) ของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ นำมาใช้บังคับในความเกี่ยวพันที่เรามีกับสมาชิกของบริษัท Shopper Thoughts ตลอดจนผู้ใช้งานไซต์รายอื่น ๆ ของเรา โดยคำว่า "ไซต์" นั้นเราได้หมายรวมถึง เว็บไซต์ของ Shopper Thoughts ตลอดจนแอปพลิเคชั่นของ Shopper Thoughts ด้วย โปรดสละเวลาสักนิดเพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ทั้งนี้เนื่องจากคุณได้ใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้แล้ว ซึ่งเราอาจดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาได้ (ดู “ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อกำหนดและเงื่อนเหล่านี้”)

 1. ความเป็นส่วนตัว
 2. การแบ่งปันความคิดเห็นคุณและเนื้อหาอื่น ๆ
 3. เว็บไซต์บุคคลภายนอก
 4. ข้อผูกมัดที่คุณมีต่อสิทธิของผู้อื่น
 5. การออนไลน์อย่างปลอดภัยและมั่นใจได้
 6. ทรัพย์สินทางปัญญา
 7. การจัดส่งผลิตภัณฑ์
 8. ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีไว้เพื่อการจำหน่าย
 9. ความรับผิดของเรา
 10. ความรับผิดชอบของคุณระหว่างการเรียกร้องความเสียหาย
 11. ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อกำหนดและเงื่อนเหล่านี้
 12. ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ SHOPPER THOUGHTS
 13. การใช้งานในระดับสากล
 14. การยกเลิก
 15. การมีสิทธิ์เข้าร่วม
 16. ข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม
 17. ข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการชิงรางวัล
 18. กฎหมายที่นำมาบังคับใช้
 19. คำถาม
ความเป็นส่วนตัว ไปที่ด้านบน

ข้อมูลส่วนบุคคล (อาทิ ชื่อ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรสของคุณ) ซึ่งคุณแบ่งปันกับเราในนามของ Shopper Thoughts นั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้ของเรา ซึ่งมีเนื้อหาที่นำมาใช้ในการจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้ของเรา เพื่อให้เข้าใจแนวปฏิบัติของเรา ทั้งนี้เนื่องจากคุณได้ใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง นั่นชี้ให้เห็นว่าคุณได้ยอมรับนโยบายเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้ของเรา ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้เยี่ยมชมไซต์ของเรา หรือเป็นสมาชิกของ Shopper Thoughts ก็ตาม

คุณควรระมัดระวังว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณส่งเข้ามาเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับ Shopper Thoughts ในกระดานข่าวซึ่งผู้อื่นเข้าดูได้ จะกลายเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้โดยทั่วไป เราไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งคุณเลือกจะส่งเข้ามาพร้อมกับเนื้อหาที่ส่งเข้าให้มาในลักษณะเช่นนั้น

การแบ่งปันความคิดเห็นคุณและเนื้อหาอื่น ๆ ไปที่ด้านบน

นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว คุณยังอาจแบ่งปันข้อมูลอื่นใด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Shopper Thoughts ในฐานะสมาชิกของ Shopper Thoughts คุณอาจถูกเชิญชวนให้ร่วมในการทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ สำรวจความเห็น การสนทนากลุ่ม กลุ่มสนทนาแบบบุคคล-ต่อ-บุคคล (“การสำรวจ”)

ด้วยการส่งคำตอบของการสำรวจ หรือแนวคิด ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น (“ความคิดเห็น”) กับ Shopper Thoughts ผ่านไซต์ของเรา หรือไซต์อื่น ๆ ที่คุณเลือกใช้เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชี Shopper Thoughts ของคุณเอง หรือเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าดูได้ คุณได้รับทราบและยินยอมที่จะ: (ก) ความคิดเห็นของคุณนั้นต้องไม่รวมถึงเอาข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลทรัพย์สินรวมอยู่ด้วย (ข) เราไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดในเรื่องการรักษาความลับ (ทั้งแบบเปิดเผยและเป็นนัย) ที่เกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณ (ค) เราและลูกค้าของเราสามารถใช้งานหรือเปิดเผย (หรือเลือกที่จะไม่ใช้งานหรือเปิดเผย) ความคิดเห็นของคุณ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม หรือไม่ว่าจะโดยวิธีใด ผ่านช่องทางสื่อทั่วโลก และ (ง) คุณไม่มีสิทธิ์ในค่าตอบแทนหรือค่าชดเชยไม่ว่าจะรูปแบบใดจากเรา หรือจากลูกค้ารายใดรายหนึ่งของเรา ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม

ด้วยการแสดงความคิดเห็นของคุณลงในไซต์ของเรา หรือไซต์ของบุคคลภายนอกที่คุณเลือกใช้เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชี Shopper Thoughts ของคุณเอง หรือเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าดูได้ คุณได้แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้นำลง แม้ว่าคุณจะยังเป็นเจ้าของความคิดเห็นที่คุณแสดง แต่เมื่อคุณเปิดเผยเนื้อหาหรือข้อมูลลงยังไซต์หนึ่ง ๆ คุณได้ยินยอมที่จะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และคุณจะยินยอมให้เรา และลูกค้าของเราเข้าถึงและใช้งานข้อมูลนั้น สำหรับเนื้อหาซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปรัญญา (เช่นรูปภาพและวิดีโอ) คุณได้อนุญาตให้เราใช้เนื้อหานี้ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดของ Shopper Thoughts และลูกค้าของเรา ใช้ได้ทั่วโลก ไม่มีการจำกัด ให้การอนุญาตช่วงได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าของเราสามารถทำโฆษณาโดยใช้เนื้อหาที่คุณได้ลงไว้ในไซตือของเรา

คุณเท่านั้นไม่ใช่ฝ่ายเราซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความคิดเห็นซึ่งคุณได้อัปโหลด นำลง ส่งอีเมล ส่งต่อเนื้อหา หรือเผยแพร่ผ่า Shopper Thoughts

เราไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบความคิดเห็นที่นำมาลงยังไซต์ของเรา แต่คุณเข้าใจว่าว่าเราอาจปฏิเสธไม่มีนำความคิดเห็นลง หรือนำออก ภายใต้การพิจารณาของเราแต่เพียงผู้เดียว

เว็บไซต์บุคคลภายนอก ไปที่ด้านบน

ไซต์ของเรานั้นได้รวมเอาลิงก์ที่เชื่อมไปยังสื่อการนำเสนอหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งจัดทำโดยบุคคลที่สาม (อาทิ Facebook, Twitter หรือของลูกค้าของเรา) ซึ่งนอกเหนือการควบคุมของเรา เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือสื่อการนำเสนอดังกล่าวนั้น หรือความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งคุณประสบจากการเข้าถึงแหล่งเนื้อหานั้น เราแนะนำว่าคุณควรใช้เวลาสักนิด เพื่อทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนนโยบายของเว็บไซต์บุคคลภายนอกซึ่งคุณเข้าไปใช้งานผ่านไซต์เรา

ข้อผูกมัดที่คุณมีต่อสิทธิของผู้อื่น ไปที่ด้านบน
เราเคารพสิทธิของผู้อื่น และหวังว่าคุณจะทำเช่นเดียวกัน เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณ ในการทำให้ไซต์เรามีความปลอดภัย ซึ่งนั่นรวมภาระผูกพันที่คุณมีดังต่อไปนี้:
 1. (ก) คุณจะไม่เข้าไปรบกวนการใช้งานหรือความบันเทิงของบุคคลอื่นจากไซต์นี้ หรือจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัวของพวกเขา
 2. (ข) คุณจะไม่ลงเนื้อหาที่หลอกลวง เป็นการรบกวน เป็นอันตราย หยาบคาย ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท คุกคาม โจมตี หรือมีลักษณะที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
 3. (ค) คุณจะไม่ลงเนื้อหาที่เป็นการฝ่าฝืน หรือละเมิดสิทธิ (อาทิ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) ของบุคคลอื่น หรือละเมิดกฎหมาย
 4. (ง) คุณจะไม่ลงเนื้อหาของการสื่อสารเพื่อการค้าซึ่งไม่ได้รับอนุญาตบนไซต์นี้ หรือใช้ (หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้) เนื้อหาที่มีผู้นำมาลงในไซต์ (รวมทั้งของคุณเองด้วย) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
การออนไลน์อย่างปลอดภัยและมั่นใจได้ ไปที่ด้านบน

เมื่อคุณกลายเป็นสมาชิกของ Shopper Thoughts คุณจะได้บัญชีและรายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้ คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวสำหรับรายละเอียดของบัญชีคุณ ตลอดจนการออนไลน์อย่างปลอดภัย ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของคุณในการที่จะมั่นใจได้ว่ารหัสผ่าน และหมายเลข PIN ของคุณนั้นจะไม่นำไปบอกใครและเก็บเป็นความลับอย่างเข้มงวด เราไม่อาจรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความสูญเสียที่คุณประสบ อันเป็นผลจากการที่มีผู้เข้าถึงรหัสเหล่านั้น จนกว่าเราจะพบว่า มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ คุณยินยอมที่จะแจ้งให้ dunnhumby ทราบโดยทันที หากมีการใช้รหัสผ่านหรือ หมายเลข PIN ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดด้านความปลอดภัยซึ่งคุณอาจทราบมา นอกเหนือจากนั้น คุณต้องรับผิดชอบเนื้อหาข้อความที่นำมาลง หรือกิจกรรมอื่นใดทั้งหมดซึ่งทำโดยใช้บัญชีของคุณ

เราแนะนำให้คุณได้ปกป้องอุปกรณ์ส่วนตัว เมื่อคุณใช้งานไซต์ของเรา เราได้นำมาตรการที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อป้องกันให้ไซต์เราปลอดจากไวรัสและความผิดพลาดอื่น ๆ อย่างไรก็ตามเราไม่อาจรับประกันว่า การใช้งานจะไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ใช้งานร่วมกัน

ทรัพย์สินทางปัญญา ไปที่ด้านบน

การใช้งานไซต์ของเรา หรือการเป็นสมาชิกของ Shopper Thoughts ไม่ได้ให้สิทธิ์คุณเข้าถึงหรือดาวน์โหลดข้อมูลที่เรานำลงในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราและผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานั้น

เมื่อเราระบุว่า เนื้อหานี้พร้อมให้ดาวน์โหลด นั่นคือคุณอาจดาวน์โหลดเพียงหนึ่งชุดสำหรับการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ซึ่งก็คือคุณไม่ละเมิดคำชี้แจง ลิขสิทธิ์ (©) และคำชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิ์ ไม่ปรับปรุงเนื้อหา และต้องไม่ใช้เนื้อหาเพื่อเป็นการผูกมัดตัวคุณกับทางเรา กลุ่มของเรา หรือผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์สินค้าใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวพันกับ Shopper Thoughts.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ว่านั้น ไม่อนุญาตให้คุณใช้งานทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงชื่อของเราหรือตราสินค้า) ของ dunnhumby หรือกลุ่มของเรา หรือบริษัทแม่ของเรา

ตัวอย่างฟรี ไปที่ด้านบน

บางครั้งเราอาจส่งตัวอย่างสินค้าฟรีให้คุณได้ลองใช้ก่อนเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นนี้ หากได้ทำเช่นนั้น เราจะใช้ความพยายามในการจัดส่งผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงเวลา อย่างไรก็ตามเราไม่อาจรับประกันสภาพบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และกรอบระยะเวลาที่ใช้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของธุรกิจการจัดส่งและธุรกิจ fulfillment (จัดการคลังสินค้า)

ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีไว้เพื่อการจำหน่าย ไปที่ด้านบน

ผลิตภัณฑ์ บริการ คูปอง หรือเวาเชอร์ ที่ทางเรา หรือลูกค้าของเราเสนอให้ ไม่ได้มีไว้เพื่อการจำหน่าย การละเมิด (ซึ่งอยู่ภายใต้การพิจารณาของเราแต่เพียงผู้เดียว) เงื่อนไขใด ๆ ก็ตามในข้อกำหนดนี้ ซึ่งทำโดยสมาชิกอาจส่งผลให้ ถูกตัดออกจากการสำรวจข้อมูลเกี่ยวข้อง หรือการสิ้นสุดสมาชิกภาพของคุณได้

ความรับผิดของเรา ไปที่ด้านบน

โปรดอ่านหมวดนี้ด้วยความระมัดระวัง เพราะเป็นหมวดที่ว่าด้วยการจำกัดความรับผิดของ DUNNHUMBY, บริษัทแม่ของเรา, กลุ่มของเรา รวมถึงบริษัทในเครือ, บริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง, เจ้าหน้าที่, ผู้บริหาร, พนักงาน, ตัวแทน, ผู้แทน, หุ้นส่วน, และผู้ออกใบอนุญาต (“นิติบุคคล SHOPPER THOUGHTS”) กฎหมายของบางประเทศไม่ยินยอมให้มีการละเว้นตามกรณีอันจะอธิบายด้านล่างนี้ บางส่วนหรือทั้งหมด ไม่มีเนื้อหาส่วนใดในหมวดนี้ ซึ่งมีเจตนาจะจำกัดสิทธิใด ๆ ก็ตามที่คุณอาจจะมี ซึ่งเป็นสิทธิที่ไม่ได้ถูกจำกัดโดยทางกฎหมาย

เราไม่รับผิดต่อคุณในกรณีต่อไปนี้:
 1. ก) การสูญเสียซึ่งรายได้, ธุรกิจหรือกำไร, ค่าความนิยม, การใช้ หรือความสูญเสีย หรือการทุจริต หรือความเสียหายที่เกิดแก่ข้อมูล รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ความเสียหายอันเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลสมาชิกหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปในทางที่ผิด
 2. ข) ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งไม่ได้เกิดจากการที่เราละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน หรือละเมิดหน้าที่ในการดูแลตามกฎหมายของเรา
 3. ค) ความสูญเสียหรือความเสียหาย ซึ่งไม่ได้เป็นผลที่อาจคาดเดาล่วงหน้าได้อย่างสมเหตุสมผล จากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ หรือละเมิดหน้าที่ในการดูแลตามกฎหมาย ความสูญเสียหรือความเสียหายอันอาจ “คาดเดาได้ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล” หากก่อนที่คุณจะเข้าถึงไซต์แห่งนี้ ความสูญเสียนั้น (1) ที่คุณหรือเราได้สังเกตเห็น หรือ (2) คุณได้แจ้งทางเราว่าหากเราละเมิดข้อกำหนดในการใช้หรือหน้าที่ในการดูแลตามกฎหมาย อาจมีความเสียหายเกิดขึ้นได้ หรือ
 4. ง) ความสูญเสียหรือความเสียหายที่คุณประสบ อันเป็นผลจากการที่คุณไม่ดำเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผล เพื่อป้องกันความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวนั้น อาทิ โดยการติดตั้งซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัส
 5. เฉพาะสมาชิกและผู้ใช้งานภายในสหภาพยุโรปเท่านั้นซึ่ง ไม่มีข้อกำหนดในการใช้งานข้อใดเลยที่จะถูกตัดออก หรือจำกัดความรับผิดชอบของเรา อันเกิดจากการหลอกลวง การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล ซึ่งเกิดจากการประมาทของเรา หรือความรับผิดซึ่งอาจจะไม่ถูกตัดออกหรือจำกัดความรับผิดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

  หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายของคุณ ควรติดต่อไปที่หน่วยงานด้านมาตรฐานการค้า หรือคุ้มครองผู้บริโภค

ความรับผิดชอบของคุณระหว่างการเรียกร้องความความเสียหาย ไปที่ด้านบน

คุณให้ความยินยอมในการร่วมมือและช่วยเหลือเรา ในการป้องกันการที่บุคคลภายนอกเรียกร้องความเสียหายจากเรา ซึ่งเกิดขึ้นจากคุณได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข อีกทั้งคุณยังยินยอมให้เราจัดการกรณีเรียกร้องความเสียหายนั้นเสียเอง

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อกำหนดและเงื่อนเหล่านี้ ไปที่ด้านบน

บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากเราได้ทำ จะแจ้งให้คุณทราบ โดยลงหนังสือชี้แจงในไซต์ของเรา และหากคุณไม่เห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลง โปรดงดเว้นการไปเยี่ยมชมหรือใช้งานไซต์นี้ซ้ำอีก (ดูที่ “การยกเลิก” เพื่อทราบวิธียกเลิกการมีส่วนร่วมของคุณในฐานะสมาชิก) การยังคงใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง หลังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนโยบาย คุณได้แสดงการยอมรับเงื่อนใช้งานที่ปรับปรุงใหม่

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ SHOPPER THOUGHTS ไปที่ด้านบน

บางครั้งเราอาจต้องการที่จะปรับปรุง เพิ่มเติม หรือตัด เนื้อหาการสำรวจของ Shopper Thoughts หรือเนื้อหาบนไซต์ของเรา หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ของ Shopper Thoughts เราสงวนสิทธิ์ในการทำเช่นนั้น โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณ

การใช้งานระดับสากล ไปที่ด้านบน

เราพยายามที่จะสร้าง Shopper Thoughts ในระดับโลก ด้วยมาตรฐานที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน แต่เรายังต้องยึดมั่นในการเคารพกฎหมายในท้องถิ่นด้วย

คุณได้รับทราบและให้ความยินยอมว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกส่งไปยังพื้นที่ซึ่งอาจไม่ได้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทางกฎหมายที่เหมือนกับในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เราจะนำมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเท่าที่มี เพื่อที่จะรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นมีการเตรียมการปกป้องทางกฎหมายไว้อย่างเพียงพอตลอดเวลา

เพื่อที่จะเข้าร่วมกับ Shopper Thoughts คุณต้องเป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย เราไม่มีการรับรองว่า Shopper Thoughts, ผลิตภัณฑ์ หรือสื่ออื่น ๆ ที่หาได้ผ่านไซต์ของเรานั้น มีความเหมาะสม และมีให้ใช้ในประเทศอื่น หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงไซต์ของเราจากประเทศอื่น คุณทำเช่นนั้นเป็นความคิดของคุณเอง และคุณต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่น

การมีสิทธิ์เข้าร่วม ไปที่ด้านบน

คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป จึงเป็นสมาชิกของ Shopper Thoughts ในประเทศไทยได้

เรามีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่า สมาชิกรายใดที่มีสิทธิเข้าร่วมกับ Shopper Thoughts และการสำรวจอื่น ๆ ที่เราเสนอให้ อีกทั้งเรายังสามารถนำชื่อสมาชิกออกจาก Shopper Thoughts หรือการสำรวจอื่น ๆ ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด

การลงทะเบียนสำหรับ Shopper Thoughts ทำได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งครอบครัวเท่านั้น เว้นเสียแต่คุณเป็นสมาชิกโปรแกรมความภักดีอื่นใด ที่ร่วมมือกับ Shopper Thoughts ซึ่งในกรณีนี้ บุคคลที่ถือบัตรของแต่ละโปรแกรมความภักดี ก็อาจสมัครได้

การยกเลิก ไปที่ด้านบน

คุณอาจยกเลิกการเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไปที่หน้า “my preferences” (การกำหนดลักษณะของฉัน) เราอาจยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ข้อตกลงของเรากับคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ใช้บังคับได้อย่างสมบูรณ์ และมีผลทางกฎหมายขณะที่คุณเยี่ยมชมไซต์ และ/หรือเมื่อเป็น สมาชิก ของ Shopper Thoughts และยังคงเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งหลังการเข้าร่วมของคุณสิ้นสุดลง หรือถูกยกเลิกก็ตาม

ข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม ไปที่ด้านบน

Dunnhumby จะเป็นผู้พิจารณาว่า สิทธิประโยชน์ใดบ้าง หากมี ที่สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะได้รับ ภายใต้การตัดสินใจของเราเพียงผู้เดียว

สมาชิกจะได้รับคะแนน Shopper Thoughts สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมบางงาน สมาชิกอาจได้รับการเสนอให้เข้าร่วมการชิงรางวัล โดยเข้าร่วมกับกิจกรรมบางงาน (ดู “ข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการชิงรางวัล”)

เมื่อคุณสะสมคะแนน Shopper Thoughts ได้ครบ 1,000 คะแนน (หรือจำนวนอื่น ๆ ตามที่เราจะกำหนด) คะแนนเหล่านั้นจะแปลงไปเป็นบัตรสมนาคุณ ซึ่งนำมาแลกเป็นบัตรสมนาคุณสำหรับสินค้าทั้งสินค้าแฟชั่นและการพักผ่นออันหลากหลาย คุณยังสามารถแปลงคะแนน Shopper Thoughts ของคุณให้เป็นเงินบริจาค ซึ่งเราจะมอบให้ในนามของคุณแก่องค์กรการกุศลที่คุณเลือกเอง

เราประกาศข่าวเรื่องการบริจากเงินซึ่งเรามอบให้มูลนิธิการกุศลต่าง ๆ แทนสมาชิก ลงในเว็บไซต์ dunnhumby ไม่ให้การรับประกันหรือหรือรับรองว่า สมาชิกจะได้รับคะแนน Shopper Thoughts เป็นจำนวนที่แน่นอนเท่าใด dunnhumby สงวนสิทธิ์ในการหยุดการให้คะแนน Shopper Thoughts ได้ตลอดเวลา หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมคะแนน Shopper Thoughts หรือ คะแนน Shopper Thoughts ถูกนำไปแลกตามหนังสือแจ้งสิทธิ์ที่ส่งให้คุณ

DUNNHUMBY ไม่ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ ทั้งโดยเปิดเผยหรือบอกเป็นนัย ในกรณีดังนี้:

 1. สินค้าหรือบริการที่สมาชิกได้มา ผ่านการแลกบัตรสมนาคุณ หรือคะแนน SHOPPER THOUGHTS
 2. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับจากการแลกคะแนน หรือ
 3. เงื่อนไขการแลกของรางวัลด้วยคะแนน SHOPPER THOUGHTS

เฉพาะการประกัน การรับประกัน และการรับรอง ถ้ามี ซึ่งได้รับข้อเสนอจาก RETAILERS, ผู้ผลิตสินค้า หรือซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการ เท่านั้นที่สมาชิกอาจเรียกร้องสิทธิ์ได้

พิเศษเกี่ยวกับการชิงรางวัล ไปที่ด้านบน

การชิงรางวัล ที่ได้รับการสนับสนุนจาก เราหรือลูกค้าของเรา อาจเปิดให้กับสำหรับสมาชิกไซต์ของเรา โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเรา สำหรับข้อมูลวิธีการใช้ ข้อมูลที่เก็บจากกิจกรรมเหล่านี้

เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าร่วมการชิงรางวัลมีให้คุณเข้าดูได้ ก่อนหรือระหว่างเข้ากับการชิงรางวัลนั้น เงื่อนไขด้านล่างนี้จะใช้กับการชิงรางวัลที่จัดให้มีบนไซต์ของเรา ได้แก่:

ทุกครั้งที่คุณตอบแบบสำรวจที่มอบข้อเสนอการรางวัล หรือแนะนำเพื่อน ในเดือนตามปฏิทินนั้น คุณมีสิทธิ์จะได้การชิงรางวัลรายเดือน วันที่ปิดรับสำหรับการชิงโชคแต่ละครั้ง คือเวลาเที่ยงคืนของวันสุดท้าย ของเดือนตามปฏิทิน มีรางวัลที่หนึ่งสำหรับ [ ] คะแนน Shopper Thoughts และสำหรับรองอีก 5 รางวัลสำหรับ [ ] คะแนน Shopper Thoughts ไม่มีการเสนอรางวัลเป็นเงินสดเพื่อทดแทน

ผู้ชนะ/รองผู้ชนะ จะถูกนำไปจับรางวัลชิงโชคโดยบุคคลภายนอกที่อิสระ ผู้ชนะ/รองผู้ชนะ จะได้จับอีเมลแจ้งให้ทราบภายใน 14 วันหลังการจับรางวัล เราสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัล หากไม่สามารถติดต่อกับผู้ชนะ/รองผู้ชนะได้ ภายในระยะเวลาอันสมเหตุสมผล (เราเป็นผู้ตัดสิน) ผู้ชนะ/รองผู้ชนะ จะประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ของ Shopper Thoughts และในจดหมายข่าวปกติของ Shopper Thoughts เว้นแต่ผู้ชนะ/รองผู้ชนะ ปฏิเสธไม่ให้ประกาศชื่อของตน

หากของรางวัลที่มอบให้เป็นคะแนน Shopper Thoughts สมาชิกจะได้รับอีเมลเกี่ยวกับการแปลงคะแนนเหล่านี้เป็นบัตรสมนาคุณ ในเดือนที่ถัดมาจากการประกาศผู้ชนะ/รองผู้ชนะ

กฎหมายที่นำมาบังคับใช้ ไปที่ด้านบน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ควรถูกนำมาบังคับใช้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย และหากเกิดความขัดแย้งใด ๆ จะถูกตัดสินโดยศาลไทยเท่านั้น

คำถาม ไปที่ด้านบน

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อกับเราทางอีเมล โดยส่งไปที่ support@th-shopperthoughts.com

การแจ้งเตือนคุกกี้ ไปที่ด้านบน

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เว็บไซต์เราใช้และเพื่อพัฒนาประสบการณ์ของเว็บไซต์เรา การใช้งานไซต์นี้อย่างต่อเนื่อง คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ของเรา ดูข้อมูลเพิ่มเติม

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของ Shopper Thoughts | ฉบับย่อ…ไปที่ด้านบน

dunnhumby (Thailand) Limited (dunnhumby, เรา หรือ ของเรา) มีความมุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความเป็นส่วนตัวและความไว้วางใจที่คุณมอบให้แก่เรา เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรานั้น สำคัญยิ่งสำหรับเรา หน้านี้มีเป้าหมายเพื่อตอบคำถามที่คุณอาจะมี เกี่ยวกับการเก็บ, ใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และรวมถึงการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับคุกกี้ แถลงการณ์ฉบับเต็มก็มีความสำคัญ ซึ่งคุณควรอ่านและทำความเข้าใจ และมีอยู่แล้วใน นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเราฉบับเต็ม

ข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บ ไปที่ด้านบน

เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ Shopper Thoughts หรือได้มีปฏิสัมพันธ์เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน Shopper Thoughts เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เราจะเก็บข้อมูล หากคุณได้ให้แก่เราโดยตรง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกรอกในส่วนของการลงทะเบียนของไซต์นี้ หรือตอบการสำรวจ เราจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ถ้าคุณเลือกที่จะแบ่งปันกับเราผ่านเว็บไซต์อื่น ๆ (เช่น เมื่อคุณเชื่อมต่อผ่าน Facebook หรือ Twitter) หรือถ้าคุณได้ให้ข้อมูลกับบริษัท ซึ่งเป็นผู้จัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เราอีกที

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ไปที่ด้านบน

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเหตุผลอย่างเช่น การจัดส่งตัวอย่างสินค้าไปให้คุณเพื่อการสำรวจข้อมูล ทำความเข้าใจว่าการสำรวจใดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด และการประเมินแบบสำรวจ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมว่าทำไมเราจึงเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลขอบคุณกับบริษัทอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทของเรา เพื่อที่จะสามารถมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด dunnhumby เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ดังนั้นเมื่อเราพูดว่า “กลุ่ม” นั้นคือเราหมายถึง บริษัทแม่ของเรา dunnhumby Limited บริษัทสาขาและกิจการที่อยู่ภายใต้การดูแลของสาขา ตลอดจนบริษัทร่วมค้า (joint venture) ของเรา มีบางสถานการณ์ที่จำกัดเช่นกัน ซึ่งเราจะแบ่งปันข้อมูลออกไปภายนอกกลุ่มของเรา อาทิ ที่ไหนบ้างซึ่งเราได้แบ่งปันข้อมูลการติดต่อกับคุณให้ ลูกค้า ผู้มอบสิทธิประโยชน์ หรือ พันธมิตรในธุรกิจ fulfillment (จัดการคลังสินค้า) ของเรา เพื่อที่จะได้ส่งสิ่งของไปยังคุณได้โดยตรง หรือสำหรับการสำรวจความคิดเห็นในบางเรื่อง ซึ่งคุณได้ให้ความเห็นชอบในการแบ่งปันข้อมูลของคุณกับลูกค้าของเรา เพื่อที่จะสามารถมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และการโฆษณาที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด หรือจัดหาของรางวัลใด ๆ ให้กับคุณ

โดยการสมัครสมาชิกและใช้งานบริการของเรา คุณได้รับทราบและให้ความยินยอมว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกส่งไปยังพื้นที่ซึ่งอาจไม่ได้มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทางกฎหมายที่เหมือนกับในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เราจะนำมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเท่าที่มี เพื่อที่จะรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นมีการเตรียมการปกป้องทางกฎหมายไว้อย่างเพียงพอ

ตัวเลือกอะไรบ้างที่ฉันเลือกได้ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน ไปที่ด้านบน

เมื่อคุณได้ลงชื่อเข้ายัง Shopper Thoughts คุณสามารถเลือกช่องทางการสื่อสารจากทางเรา (อาทิ อีเมลเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูล หรือข้อเสนอพิเศษ) และคุณยังเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาหากเปลี่ยนใจ เราอาจขอให้คุณเข้าร่วมการสำรวจบางอย่างเป็นการเฉพาะ หากคุณเข้าร่วมการสำรวจ เราอาจแบ่งปันผลของการเข้าร่วมการสำรวจของคุณกับลูกค้าของเรา อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ก่อนการแบ่งปัน เราได้รวบรวมผลของการสำรวจร่วมกับสมาชิกรายอื่น เพื่อที่ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของคุณจะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ ที่ลูกค้าของเรา

ในการสำรวจข้อมูลบางชิน เราอาจขอความยินยอมของคุณในการแบ่งปัน “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของคุณกับ ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิตสินค้า พันธมิตรในธุรกิจ fulfillment (จัดการคลังสินค้า) ผู้มอบสิทธิประโยชน์ หรือบริษัทอื่น ๆ ที่ได้ระบุไว้ในการสำรวจข้อมูล

คุณยังสามารถร้องขอให้เราคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเราได้มีเกี่ยวกับคุณ และบอกให้เราทราบว่าคุณต้องการให้เราปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบันทึกของเราหรือไม่

คุณยังกำหนดได้ด้วยว่าต้องการรับคุกกี้จากเราหรือไม่ หรือต้องการลดจำนวนคุกกี้ที่ได้รับจากเรา แต่หากคุณปิดรับคุกกี้ ประสบการณ์ผู้ใช้งานของคุณที่มีกับไซต์ของเราก็จะจำกัดตัวลง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเรา

ต้องติดต่อใคร ไปที่ด้านบน

คุณสามารถส่งอีเมลหาเราที่ support@th-shopperthoughts.com

เพื่อช่วยให้เราจัดการกับการร้องขอของคุณ โปรดให้ชื่อเต็มและรายละเอียดคำถามของคุณ